Instalacja fotowoltaiczna Greengy 49,5 kW - woj. mazowieckie

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – zmiany z 29.10.2021

Koniec opustów nastąpi 1.04.2022

29.10.2021 Sejm przyjął nowelizację Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Po burzliwym i pełnym zwrotów akcji posiedzeniu, ostatecznie Sejm przegłosował, że koniec opustów dla prosumentów nastąpi 1.04.2022. Głosowało 438 posłów. Za było 225, przeciw – 212, wstrzymał się 1 poseł, a nie głosowało – 22.  Teraz ustawa trafi do Senatu.